Moci sv Barbare nakon dolaska iz Venecije u Atenu na rukama episkopa