ŽUMBERAČKI CRKVENO – ZAVIČAJNI OPSKRBINI CENTAR

ŽUMBERAČKI CRKVENO – ZAVIČAJNI OPSKRBINI CENTAR (ŽCZC)

 

Oskrbnicentar_big

U Žumberačkom crkveno-zavičajnom opskrbnom centru u Stojdragi, (zgrada Muzeja) može se nabaviti literatura vezana za povijest Žumberka, karte i razglednice sa žumberačkim motivima. Uz to u ŽCZC-u mogu se nabaviti još: crkvene svijeće, ugljen, tamjan, molitvenici, liturgikoni, ikonice, sličice sa svetačkim motivima te krunice i brojanice.

Adresa ŽCZC:
Stojdraga 16, 10432 Bregana
tel: 01/33-87-600