MOĆI SVETOG LEOPOLDA BOGDANA MANDIĆA I BLAŽENOG ALOJZIJA STEPINCA MEĐU ŽUMBERAČKIM GRKOKATOLICIMA, Grabar – Ivanja, 26. lipnja 2016.

MOĆI SVETOG LEOPOLDA BOGDANA MANDIĆA I BLAŽENOG ALOJZIJA STEPINCA MEĐU ŽUMBERAČKIM GRKOKATOLICIMA, Grabar – Ivanja, 26. lipnja 2016.