Župa Krista Kralja – OSIJEK

Župa Krista Kralja – OSIJEK

Župnik: o. Ljubomir Sturko

Adresa:
Wilsonova 21
31000 Osijek
Tel:
031/575-120
e-mail:
ljubomir.sturko@os.t-com.hr