Parohija sv. Jozafata – CEROVLJANI

Parohija sv. Jozafata  – CEROVLJANI

 Upravlja se iz Zagreba
Paroh: o. Igor Grahovac