ŽUPA SV. ARKANĐELA MIHAELA – PRGOMLJE

ŽUPA SV. ARKANĐELA MIHAELA – PRGOMLJE

Župa sv. Arkanđela Mihaela osnovana je po vladici Juliju Drohobeckom 1897. kada je i sagrađena župna crkva. Četiri ikone koje su se nalazile na  ikonostasu ove crkve predane su   župnoj crkvi u Radatovićima gdje se i danas nalaze.
Crkvom se koriste za svoja bogoslužja i vjernici latinskog obreda.