Župa sv. Jozafata – RAJEVO SELO

Župa sv. Jozafata  – RAJEVO SELO

Župa je osnovana 21.III. 1911. godine, župna crkva posvećena je sv. Jozafatu.
Upravlja se iz Vukovara.
Župnik: o. Vladimir Magoč

Adresa:
Rajevo selo bb
32261 Rajevo Selo
Tel:
032/ 867-008