ŽUPA SV. PETRA I PAVLA – SOŠICE

ŽUPA SV. PETRA I PAVLA – SOŠICE

Župa u Sošicama spominje se već 1746.g. u vrijeme vladike Teofila Pašića. Župna crkva sv. Petra i Pavla sagrađena je 1750. Prostrana crkva je dužine  20 m, širine 10 m, i visine do krova 8 m. U zvoniku crkve koji je visine 17 metara nalaze se tri zvona. Crkva posjeduje lijep ikonostas i iznimno vrijedne dvije crkvene zastave koje su na području Žumberka po svojoj starini jedinstvene. Godine 1913. crkva je iznutra umjetnički oslikana.
Župni dvor sagrađen je 1907. g.,a oko istog se nalazi i župno zemljište.

Na području župe nalazi se šest kapela.

  1. U središtu naselja Sošice nalazi se kapela sv. Antonija Velikog koju je kao zadužbinu podigla obitelj Hranilović. Kapela je duga 6.30 m,  široka 3.50 m, a visoka 7 m.
  2. U selu Visoče stoji kapela sv. Ivana Krstitelja sagrađena 1905. Duga je 11 m, široka 6 m, a visoka 20 m. U zvoniku se nalaze dva zvona težine 350 kg i 175 kg. Uz kapelu je groblje.
  3. Kapela Uspenija presvete Bogorodice u selu Sopote sagrađena je 1873. kao zadužbina vojnika Jovana Popovića. Duga je 8 m, široka 5 m, a visoka 15 m. Ima dva zvona težine 68 kg i 48 kg. Uz kapelu je groblje.
  4. U Kekićima se nalazi kaplela sv. Ćirila i Metoda izgrađena 1933. g. Duga je 6 m, široka 4,70 m, a visoka 6.50 m. U zvoniku ima jedno zvono težine 101 kg. Kod kapele se nalazi groblje.
  5. Kapela sv. Ilije u Jezernicama sagrađena je 1895. g. Duga je 9,50 m, široka 5 m, a visoka 15 m. Ima dva zvona, prvo težine 350 kg i drugo staro težine 50 kg iz 1775. g. Uz kapelu stoji groblje.
  6. U sklopu samostana časnih sestara Bazilijanki u Sošicama nalazi se kapela Presvetog srca Isusova  dimenzija 8×5 m.

U selu Visoče po doseljenju uskoka postojala je kapela sv. apostola Matije.
U blizini župnog dvora u Sošicama nalazi se sačuvana  prva žumberačka pučka škola koju je osnovao grkokatolički vladika Vasilije Božičković.
Iz sošičke župe potječu četvorica križevačkih vladika: Gabriel Smičiklas, Gjuro Smičiklas, Ilija Hranilović i Nikola Kekić. Tu je rođen i veliki hrvatski povjesničar  Tadija Smičiklas.