Župa sv. Jozafata – SIBINJ

Župa sv. Jozafata  –  SIBINJ

Župa u Sibinju osnovana je 18.IX. 1908.
Župna kapela posvećena je sv. Jozafatu.
Župnik: o. Ivan Barševski

Adresa:
108 Brigade ZNG br. 21
35252 Sibinj
Tel:
035/ 425-311
e-mail:
ivan.barscevskij@sb.t-com.hr