Parohija sv. Petra i Pavla – LIŠNJA

Parohija sv. Petra i Pavla – LIŠNJA

Filijala Brezik sv. Ioan Evanđelist
Paroh: o. Ivan Liskij

Adresa:
Naseobina Lišnja
78434 Naseobina Lišnja
Tel:
051/ 682-166