Župa Glavosjek sv. Ivana Krstitelja –BERAK

Župa Glavosjek sv. Ivana Krstitelja –BERAK

Upravlja se iz Mikluševaca
Župnik: o. Jakim Simunović

Adresa:
Orolička 13
32224 Orolik
Tel:
032/514-104