ŽUPA USPENIJA PRESVETE BOGORODICE – PEĆNO

ŽUPA USPENIJA PRESVETE BOGORODICE – PEĆNO

Župa u Pećnom spominje se 1764 .g. u vrijeme vladike Vasilija Božičkovića. Župna crkva Uspenija presvete Bogorodice sagrađena je 1824. u dimenzijama 22 m dužine i 11 m širine. Ima zvonik visine 20 m sa dva zvona. Stare ikone sa ikonostasa pećanske crkve nalaze se u Grkokatoličkom sjemeništu u Zagrebu.
Najstariji drveni župni dvor nalazio se u zaseoku Kraići umjesto kojeg je između 1815. i 1830.g. izgrađen zidani na mjestu današnje školske zgrade. Isti je izgorio u ratnom vihoru II. Svjetskog rata. Na zgarištu župnog dvora pronađen je u vatri potpuno neoštećeni kalež i crni epitrahil. Treći, sadašnji, župni dvor nalazi se u blizini župne crkve.
Župa ima šest rali zemlje, u naravi: livade, pašnjaci i šume.
Župa ima filijalnu kapelu sv. Ilije u Drašćem vrhu sagrađenu 1972.g. Kapela je površine 12 x 6 m sa zvonikom u kojem se nalazi zvono težine 50 kg.
Na području župe po doseljenju uskoka postojale su kapele u Kraićima Presveta Bogorodica, u Čučićima sv. Nikola, u Stićima sv. Aranđel Mihael i kod Vranjaka sv. Juraj. Pokraj posljednje tri kapele postojala su i groblja.
Iz ove župe potječe križevački vladika dr. Jozafat Bastašić.