DUHOVNI CENTAR PRAOCA ABRAHAMA – SAMOBOR

DUHOVNI CENTAR PRAOCA ABRAHAMA – SAMOBOR

Duhovni centar Praoca Abrahama osnovan je po križevačkom vladici Slavomiru Miklovšu 3. ožujka 2006. godine. U sklopu centra nalazi se crkva Muka presvete Bogorodice koja je uređena i predana za bogoslužje  9. listopada 2004. godine, a posvećena po istom vladici 24. lipnja 2006. godine.  Crkva je dimenzija 14 m dužine, 7 m širine i 6.5 m visine. Crkva ima ikonostas u bizantskom stilu. U crkvi se nalaze vrijedni liturgijski predmeti iz 19. stoljeća: kalež, Evanđelje i oltarni križ.
Duhovni centar ima vlastiti stambeni objekt površine 188 m² i pripadajuće zemljište površine 700 m².
Duhovni centar podignut je kao zadužbina grkokatoličkog svećenika Zlatka Latkovića.