Župe Katedralnog dekanata

ŽUPE KATEDRALNOG DEKANATA

Pastoralni centar Preobraženja Gospodnjeg – JASTREBARSKO

Adresa:
Radnička cesta 21
10450 Jastrebarsko
Tel: 099/73-65-633
Župnik: o. Milan Stipić

Župa Ranjenog Isusa – KARLOVAC

Adresa:
Dubovac 7
47000 Karlovac
Tel: 047/415-946
Mob: 099/69-75-970
Župnik: o. Željko Pajić

Župa Presvete Trojice – KRIŽEVCI

Adresa:
F. Račkog 19
48260 Križevci
Tel: 048/681-121
Mob: 098/93-98-505
e-mail: mihajlosi@gmail.com
Župnik: o. Mihajlo Simunović

Župa Blagovijesti – PRIBIĆ

Marijansko svetište za Žumberački vikarijat
Adresa:
Strmac Pribićki bb
10454 Krašić
Tel: 01/62-70-524
Mob: 098/95-33-413
Župnik: o. Nenad Krajačić

Duhovni centar Praoca Abrahama – SAMOBOR

Adresa:
Uskočka 7
10430 Samobor
Tel: 01/33-27-453
Mob: 098/97-96-427
e-mail: daniel.vranesic.gkt@gmail.com
Župnik: o. Daniel Vranešić

Župa sv. Ćirila i Metoda – ZAGREB

Adresa:
Ćirilometodska 1
10000 Zagreb
Tel: 01/48-51-773
Fax: 01/48-73-950
Mob: 098/614-633
e-mail: sosican2@gmail.com
Župnik: mons. Nikola Kekić
Kapelan: o. Danijel Hranilović

Župa Krista Kralja – ZAGREB/STENJEVEC

Adresa:
Okrugljačka 9
10090 Zagreb-Susedgrad
Tel: 01/34-52-989
Mob: 091/55-29-866
e-mail: grinisin.@net.hr
Župnik: o. Ivan Grinišin