Samostani

Samostani

Manastir sv. Aranđela Mihajla – MARČA

Bez monaštva
Upravlja se iz Zagreba

Adresa:
Stara Marča bb
10312 Kloštar Ivanić

Sestre Bazilijanke – KRIŽEVCI

Adresa:
F. Račkog 36/38
48260 Križevci
Tel:
048/712-171
Fax:
048/ 271-526

Sestre Bazilijanke – SOŠICE

Adresa:
Sošice 11
10457 Sošice
Tel:
01/ 62-97-559

Sestre Bazilijanke – ZAGREB

Adresa:
Jurjevska 53a
10000 Zagreb
Tel:
01/ 46-77- 466

Sestre Vasilijanke – ZAGREB

Adresa:
Kišpatićeva 37
10000 Zagreb
Tel:
01/ 23-18-571

Sestre Vasilijanke – OSIJEK

Provincijalna kuća

Adresa:
Wilsonova 13
31000 Osijek
Tel:
031/ 570-738
Fax:
031/ 570-738

Sestre Vasilijanke – VUKOVAR

Adresa:
Vatroslava Lisniskog 27
32000 Vukovar
Tel:
032/ 443- 503

Sestre Vasilijanke – SLAVONSKI BROD

Adresa:
A. Cesarca 19
35000 Slavonski Brod
Tel:
035/ 441- 461