ŽUPA ROĐENJA SV. IVANA KRSTITELJA – GRABAR

ŽUPA ROĐENJA SV. IVANA KRSTITELJA – GRABAR

Župa Rođenja sv. Ivana Krstitelja u Grabru osnovana je 1810. g. po križevačkom vladici Silvestru Bubanoviću. Župna crkva sagrađena je 1912.g.  Unutar crkve, ispred ikonostasa, sahranjen je feldmaršal Vid pl. Gvozdanović koji je biskupiji darovao zemljište na kojem je podignuta župna crkva. U crkvi se nalazi vrijedno crkveno odijelo iz 19. stoljeća (crvene boje).
U zvoniku se nalaze tri zvona težine 720 kg, 210 kg i 55 kg.
Od svog osnivanja župa ima vlastiti župni dvor u zaseoku Ćeići koji je tijekom II. Svetskog rata oštećen i sada je u ruševnom stanju. Za potrebe župnog ureda 2008.g. otkupljena je nekadašnja zgrada osnovne škole u Golubićima.
Župa ima u vlasništvu zemljišta, u naravi: livade i pašnjake. Na mjesnom groblju postoji svećenička grobnica.
Iz župe potječu križevački biskupi dr. Silvestar Bubanović i dr. Janko Šimrak.

Na području župe nalaze se dvije kapele kapelice. U zaseoku Ćeići podignuta je 1936., na izvoru, kapela posvećena Efeškoj Bogorodici, koja je do 1945. imala jedinstveni vanjski ikonostas.  U selu Grabarak nalazi se kapela sv. Jurja.
Po doseljenju Uskoka podignuta je, na lokalitetu Grabar, drvena crkvica sv. Jovana Preteče i pokraj nje groblje. Mjesto crkvice i groblja potpuno je obraslo gustom šumom.