Župe Žumberačkog dekanata

ŽUPE ŽUMBERAČKOG DEKANATA

Župa Rođenja presvete Bogorodice – DRAGE

Adresa:
Drage 10
8331 Suhor
Slovenija
Tel: 00386-31-23-62-56
Mob: 098/ 99-17-379
Župnik: o. Andrija Kekić

Župa sv. Ivana Krstitelja – GRABAR

Adresa:
Golubići bb
10432 Bregana
Tel: 01/ 33-87-600
Upravlja se iz Stojdrage
Župnik: o. Milan Vranešić

Župa sv. Antuna Pustinjaka – KAŠT

Adresa:
Kašt 16
47284 Kašt
Tel: 047/ 755-031
Mob: 092-10-74-767
Upravlja se iz Sošica
Župnik: o. Orel Zakaljuk

Župa sv. Ćirila i Metoda – METLIKA

Adresa:
Cesta XV Brigade 25
8330 Metlika
Slovenija
Tel: 00386-07-30-59-580
Župnik: o. Mihajlo Hardi

Župa sv. Petra i Pavla – MRZLO POLJE

Adresa:
Mrzlo Polje bb
10456 Kalje
Tel: 01/62-77-027
Mob: 091/57-24-586
e-mail: gorazd.bastasic@gmail.com
Župnik: o. Gorazd Bastašić

Župa Uspenija presvete Bogorodice – PEĆNO

Adresa:
Pećno bb
10454 Krašić
Tel: 01/62-70-524
Mob: 098/95-33-413
Upravlja se iz Pribića
Župnik: o. Nenad Krajačić

Župa Uskrsnuća Gospodnjeg – RADATOVIĆI

Adresa:
Radatovići 9
47285 Radatovići
Tel: 047/754-026
Mob: 095/50-41-035
Župnik: o. Zinovij Zastavni

Župa sv. Petra i Pavla – SOŠICE

Adresa:
Sošice 12
10457 Sošice
Tel: 01/62-97-516
Mob: 092/10-74-767
Župnik: o. Orel Zakaljuk

Župa sv. Jurja – STOJDRAGA

Adresa:
Stojdraga 16
10432 Bregana
Tel./Fax: 01/33-87-600
Mob: 091-50-42-062
Župnik: o. Milan Vranešić