ŽUPA ROĐENJA PRESVETE BOGORODICE – DRAGE

ŽUPA ROĐENJA PRESVETE BOGORODICE – DRAGE

Točna godina osnivanja ove župe nije poznata, ali se matice vode od 1791. Župna crkva Rođena presvete Bogorodice sagrađena je 1914. godine, a posvećena po vladici Dioniziju Njaradiju  17. listopada 1920. U narodu je crkva sagrađena podalje od sela nazivana „Svetica“. Dimenzije crkve: dužina 19,50 m; širina 8.50m; visina 6 m. Toranj je visine 19 m. U zvoniku se nalaze dva zvona težine 250 kg i 100 kg. Prvo je posvećeno Časnim verigama sv. apostola Petra, a drugo sv. Iliji.
Godina gradnje župnog dvora u selu Drage nije poznata, a pretpostavlja se da potječe iz 19. stoljeća. Dimenzije župnog dvora: dužina 17 m, širina 10 m. Tijekom 20. stoljeća u župnom dvoru bila je smještena pučka škola, a u jednoj prostoriji uređena je kućna kapela posvećena sv. Nikoli Taveliću.
Od nekretnina župa posjeduje pet rali zemljišta, u naravi: livade i šume.
Na području župe nalaze se kapele:

  1. u naselju Hrast kapela, površine 6m²
  2. kod crkve u naselju Drage, površine 5m²
  3. kod „Jovinih“ u naselju Drage, površine 4m²
  4. kod „Kipove kuće“ u naselju Škemljevac, površine 5m²

Iz sela Popovići koje se nalazi u sastavu župe navodno potječe marčanski vladika Isaija Popović.