KRSNE SLAVE ŽUMBERAČKIH USKOKA

KRSNE SLAVE ŽUMBERAČKIH USKOKA

OBITELJSKO PREZIME 

OBITELJSKI SVETAC/KRSNA SLAVA

BACANSv. Nikola
BADOVINACSv. Nikola
BALIĆSv. Nikola
BASTAŠIĆVerige sv. Petra
BJELOPAVLOVIĆVerige sv. Petra
BLAGOVIĆSv. Nikola
BOGDANOVIĆSv. Nikola
BOIĆSv. Nikola
BRAČIKASv. Arhanđel Mihael
BRATELJSv. Juraj
BRATIĆIĆSv. Nikola
BRDARSv. Nikola
BRNČIĆSv. Nikola
BRZOVIĆSv. Juraj
BUBANOVIĆSv. Nikola
BULIĆSv. Nikola
BUKVIĆSv. Nikola
BURIĆVerige sv. Petra
CARSv. Juraj
CRLJENICASv. Ivan
CVJETIŠIĆSv. Nikola
ČAČILOSv. Nikola
ĆEIĆSv. Nikola
ČUČIĆSv. Nikola
DAMJANOVIĆVerige sv. Petra
DANČULOVIĆSv. Nikola
DEANOVIĆSv. Ivan
DEJANOVIĆSv. Nikola
DELIMARIĆSv. Nikola
DELIVUKSv. Ivan
DEROVSv. Nikola
DOBRIČIĆSv. Nikola
DRAGELJSv. Juraj
DRAGIŠIĆSv. Nikola
DRAGOVIĆSv. Nikola
DRAKULIĆSv. Nikola
DRKUŠIĆSv. Nikola
DUČIĆSv. Nikola
DUNISKVARIĆSv. Juraj
DURALIJASv. Nikola
ĐURAŠINSv. Nikola
ĐURAŠEVIĆSv. Nikola
GAJSKISv. Nikola
GARAPIĆSv. Nikola
GOJKOSv. Nikola
GOLEŠSv. Nikola
GOLUBIĆSv. Ivan
GRUBAČSv. Nikola
GRUBAČEVIĆSv. Nikola
GRUBEŠIĆSv. Nikola
GVOZDANOVIĆSv. Nikola
GUDALJSv. Nikola
GUROVIĆSv.Nikola
HARALOVIĆSv. Ivan
HERAKSv. Nikola
HERAKOVIĆSv. Nikola
HODANOVACSv. Ivan
HRANILOVIĆSv. Stjepan
HRNJAKSv. Nikola
JELENIĆSv. Toma
JURIĆSv. Juraj
KARLOVIĆSv. Nikola
KEGLJEVIĆSv. Juraj
KEKIĆSv. Nikola
KESERIĆSv. Juraj
KLISURIĆSv. Juraj
KORDIĆSv. Vasilije
KOVAČEVIĆSv. Nikola
KRAIĆSv. Stjepan
KRAJAČIĆSv. Nikola
KULJAJSv. Nikola
LASIĆSv. Juraj
LATINČIĆSv. Nikola
LATKOVIĆSv. Stjepan
LJUBANOVIĆSv. Aranđel Mihael
MAGOVACSv. Nikola
MAKARSv. Nikola
MALIĆSv. Nikola
MARINKOVIĆSv. Aranđel Mihael
MILAKOVIĆSv. Nikola
MILČINOVIĆSv. Juraj
MILKOVIĆSv. Stjepan
MILJENOVIĆSv. Nikola
MIRKOVIĆSv. Nikola
MIROSAVACSv. Ivan
NOSETIĆSv. Nikola
OBRADOVIĆSv. Nikola
OGNJANOVACSv. Ivan
OSTRMANSv. Nikola
PAVIĆSv. Juraj
PAVKOVIĆSv. Nikola
PAUNOVIĆSv. Nikola
PERENČEVIĆVerige sv. Petra
PERISSv. Ivan
PETKOVIĆSv. Nikola
PLAVACSv. Ivan
POLJAKVerige sv. Petra
POPOVIĆVerige sv. Petra
POSINAKSv. Nikola
POTURIČIĆSv. Nikola
POŽARSv. Nikola
PREDOVIĆSv. Nikola
PRUŠĆEVIĆSv. Dimitrije
RADATOVIĆSv. Nikola
RADIĆSv. Nikola
RADMANOVIĆSv. Stjepan
RADOŠSv. Juraj
RAĐENOVIĆSv. Nikola
RAIĆSv. Nikola
RAJAKOVIĆSv. Nikola
RAJNOVIĆSv. Ivan
RAPLJENOVIĆSv. Juraj
RAŠIĆSv. Lazar
RATKOVIĆSv. Nikola
REBAVerige sv. Petra
RELIĆSv. Juraj
REŠKOVACSv. Vasilije
ROMANOVIĆSv. Vasilije
RUDMANSv. Juraj
RUŠNOVSv. Ivan
SELAKOVIĆVerige sv. Petra
SEKULIĆSv. Nikola
SEVEROVIĆSv. Juraj
SILIĆSv. Nikola
SIROČIĆSv. Nikola
SMIČIKLASSv. Aranđel Mihael
SMILJANIĆSv. Juraj
STAKIĆSv. Nikola
STANIĆSv. Juraj
STANIČIĆSv. Aranđel Mihael
STIĆSv. Aranđel Mihael
STIPANOVIĆSv. Ivan
STRAHINIĆSv. Nikola
SUMINASv. Nikola
ŠAJATOVIĆSv. Nikola
ŠANDORSv. Aranđel Mihael
ŠIMRAKSv. Nikola
ŠOBATOVIĆSv. Nikola
ŠTRBACSv. Juraj
TUPACSv. Juraj
VIDOVIĆSv. Nikola
VIŠOŠEVIĆSv. Nikola
VLADIĆSv. Nikola
VRANEŠIĆSv. Juraj
VRAPČEVIĆSv. Aranđel Mihael
VRBIĆSv. Nikola
VUČINIĆSv. Vasilije
VUJČIĆVerige sav. Petra
VUKČEVIĆSv. Nikola
VUKIĆSv. Nikola
VUKOBRATSv. Ivan
VUKOVIĆSv. Nikola
VUKŠIĆSv. Nikola
VUKASOVIĆSv. Juraj
ZUBOVIĆSv. Nikola
ŽIVKOVIĆSv. Juraj
ŽERAVICASv. Nikola
ŽUĆAKSv. Nikola