VIJESTI

Jesu li trojica monaha govorila istinu o ocu Filemonu s Jakovljeva zdenca

Jesu li trojica monaha govorila istinu o ocu Filemonu s Jakovljeva zdenca Dana 16./29. studenoga 1979. godine u ...
Više

Bogoslovski oktet Zagrebačke nadbiskupije u posjetu Žumberku

Bogoslovski oktet Zagrebačke nadbiskupije u posjetu Žumberku U subotu 16. studenoga 2019. oktet bogoslova Zagrebačke nadbiskupije posjetio je ...
Više

Običaj s grkokatoličkog obreda sprovoda koji se više ne čini

Običaj s grkokatoličkog obreda sprovoda koji se više ne čini Žumberačka obredna tradicija tijekom povijesti mijenjala se i ...
Više

Žumberačkom vikarijatu darovana tradicionalna žumberačka kuća sa zemljištima u Sopotima

Žumberačkom vikarijatu darovana tradicionalna žumberačka kuća sa zemljištima u Sopotima Žumberačkom vikarijatu darovana je starinska žumberačka kuća s ...
Više

DUHOVNOST

Isusova molitva na Maslinskoj gori

Isusova molitva na Maslinskoj gori U životu ćemo prolaziti kroz trenutke teške borbe, ponekad ćemo proživljavati tamu i ...
Više

Sav naš život je veliko, neprekidno došašće, priprava za susret s Gospodinom

Sav naš život je veliko, neprekidno došašće, priprava za susret s Gospodinom Svaka dobro obavljena ispovijed ohrabrenje je ...
Više

Trebamo svece u trapericama i tenisicama!

Trebamo svece u trapericama i tenisicama! Znate li kad vam se nekad dogodi da vas neka najjednostavnija rečenica ...
Više

Sveti Antun Pustinjak

Sveti Antun Pustinjak Počastimo Antonija anđela na zemlji i čovjeka na nebu, ukras svijeta, nasladu dobara i vrlina, ...
Više