VIJESTI

Papa Franjo na ekumenskom susretu u Bratislavi: Kršćanstvo jest i želi biti sjeme jedinstva i kvasac bratstva

Papa Franjo na ekumenskom susretu u Bratislavi: Kršćanstvo jest i želi biti sjeme jedinstva i kvasac bratstva Sveti ...
Više

U župi Grabar “Proljećari” proslavili 50. godišnjicu mature

U župi Grabar „Proljećari“ proslavili 50. godišnjicu mature U župi sv. Ivana Krstitelja u Grabru „proljećarski“ maturanti Salezijanske ...
Više

Nuncij Giorgio Lingua pohodio Križevačku eparhiju

Nuncij Giorgio Lingua pohodio Križevačku eparhiju Apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup Giorgio Lingua pohodio je 1. rujna ...
Više

Susret djece i mladih u žumberačkom selu Mrzlo Polje

Susret djece i mladih u žumberačkom selu Mrzlo Polje U danima vikenda od 27. do 29. kolovoza u ...
Više

DUHOVNOST

Isusova molitva na Maslinskoj gori

Isusova molitva na Maslinskoj gori U životu ćemo prolaziti kroz trenutke teške borbe, ponekad ćemo proživljavati tamu i ...
Više

Sav naš život je veliko, neprekidno došašće, priprava za susret s Gospodinom

Sav naš život je veliko, neprekidno došašće, priprava za susret s Gospodinom Svaka dobro obavljena ispovijed ohrabrenje je ...
Više

Trebamo svece u trapericama i tenisicama!

Trebamo svece u trapericama i tenisicama! Znate li kad vam se nekad dogodi da vas neka najjednostavnija rečenica ...
Više

Sveti Antun Pustinjak

Sveti Antun Pustinjak Počastimo Antonija anđela na zemlji i čovjeka na nebu, ukras svijeta, nasladu dobara i vrlina, ...
Više