Svećenik Ilija Severovic sa suprugom u Clevelandu 1952