Svecenik zumberačkog vikarijata o Stjepan Ivanusic posebno je stovao sv. Petku