Kvartet svecenika Zumberackog vikarijata pjevanjem je uzvelicao liturgiju u Krasicu