Molitva pred svetim Moćima preobražava srce

Molitva pred svetim Moćima preobražava srce

Na kraju Godine vjere pozvani smo osobito moliti pred moćima svetih i promišljati o životima onih koji su bili u blizini Isusovoj za njegova zemaljskog života. U našoj domovini Božjom providnošću nalazi se velika svetinja, neraspadnuto tijelo svetog svećenika starca Simeona Bogoprimca koji je u svojim rukama držao samog Isusa Krista. Mnogi vjernici iskazuju najdublje poštovanje prema ovom svecu čije se tijelo nalazi u Zadru. I u ovoj godini molimo da nam zagovor svetog Simeona (sv. Šimuna) pomogne produbiti svoju vjeru. Duboko se klanjajmo pred rukama koje su držale našeg Spasitelja. Molimo i za one koji nemaju vjere da im Sveti Simeon otopi hladna srca te da mu se s vjerom obrate.
Kada su Marija i Josip donijeli Isusa u Hram, da izvrše sve što je Mojsijev zakon propisivao o prvorođencima, došao im je u susret stari svećenik Simeon. Sveti Luka piše da je bio pravedan i bogobojazan. Tom je svecu Sveti Duh objavio da neće umrijeti dok ne vidi obećanog Mesiju. Vođen Duhom došao je u Hram baš kad su tamo bili Isusovi roditelji. Starac Simeon uzeo je u naručje Božansko Djetešce te u njemu prepoznao onoga koji će donesti spasenje svim narodima. Blagoslovivši Isusove roditelje i držeći Isusa u rukama izrekao je tada himan „Sad možeš, Gospodine, otpustiti slugu svojega da, prema tvojoj riječi ide u miru… Teolog Lagrange kaže da u Simeonovom himnu ima nešto od melankolije oproštajnog zbogom. Dočekao je u dubokoj starosti utjelovljenog Boga i mogao se spokojno preseliti u Dom Očev.
Sveti Simeon Bogoprimac među nama
Povijest nam svjedoči da su istočno-rimski carevi, koji su stolovali u Carigradu , sve tamo od IV. stoljeća sakupljali relikvije svetaca, kako bi tako stali uz bok s prvim Rimom. Tako je i tijelo sv. Simeona bilo iz Palestine preneseno u Carigrad. Istočno-rimski car Justin II. dao je god. 570. u Carigradu sagraditi crkvu za te časne relikvije. Jedan sačuvani dokument svjedoči da su godine 1200. Daniel i Antonije Novgorodski vidjeli u Carigradu Simeonov grob. To dokazuje da su relikvije sv. Simeona do XIII. stoljeća bile još u Carigradu. Prema jednom gotičkom natpisu na raki sv. Simeona može se s velikom vjerojatnošću zaključiti da je svečevo tijelo iz Carigrada bilo preneseno u Zadar godine 1203. Sačuvana predaja govori da je za vrijeme križarskih vojni neki križar, po svoj prilici mletački plemić, vračajući se lađom iz Sirije u svoj grad, nosio i tijelo sv. Simeona. U blizini Zadra zahvatila ga je velika oluja. Lađa je bila teško oštećena pa nije bilo moguće nastaviti put u Mletke. Putnik je morao ostati u Zadru. Dok se u gradu popravljala njegova lađa, on se razbolio i sklonio u svratište pustinjaka na dnu zadarske luke. Da pustinjaci ne bi saznali za Svečevo tijelo, on im je rekao da je to tijelo njegovog pokojnog brata koje sa sobom nosi kući. Do odlaska iz Zadra dade ga zakopati na obližnjem groblju. Međutim, njegovo se zdravstveno stanje pogoršalo. I kada je vidio da mu nema lijeka rekao je redovnicima da po njegovoj smrti pregledaju sve njegove dokumente pa će naći nešto veoma zanimljivo. I doista, oko vrata preminulog nađoše bilješku o moćima sv. Simeona koje bijaše sa sobom donio. Redovnici odmah u ranu zoru počeše otkopavati Svečevo tijelo. K tome, iste noći čudnovatim viđenjem bijahu upozorena tri gradska rektora, svaki napose, da se u spomenutom groblju otkopava tijelo velikog sveca. Rano ujutro nađoše se sva trojica na licu mjesta pa jedan drugome priopćiše što su u viđenju bili saznali. Tada im redovnici otkriše kako su i oni saznali da je na njihovom groblju ukopano tijelo Sveca. U čast svetog Simeona vjerni narod Zadra podigao je velebnu crkvu. Na najuzvišenijem mjestu, u svetištu, iznad glavnog oltara, dva velika anđela izrađena od bronce nose na rukama srebrnu raku svetog Simeona Bogoprimca. Dobrotom zadarskog nadbiskupa i aktualnog predsjednika Hrvatske biskupske konferencije mons. Želimira Puljića dio moćiju sv. Simeona Bogoprimca darovan je Jeruzalemskoj patrijaršiji, čiji su predstavnici došli u Zadar po svete moći. Sada se dio tijela onoga koji je držao Spasitelja u svojim rukama opet nalazi u Jeruzalemu, u gradu u kojem je svetac vjerno služio svom Gospodu. Kada Onaj koji poznaje srce providi, dio moćiju sv. Simeona Bogoprimca doći će i u jednu od crkava Žumberačkog vikarijata.