Župa sv. Antuna u Kaštu ima pravo na stalnog župnika

Župa sv. Antuna u Kaštu ima pravo na stalnog župnika

Župa sv. Antuna u Kaštu ima pravo na stalnog župnika
U posljednje vrijeme sve su učestalija pitanja zašto župa u Kaštu već deset godina (2005.-2015.) nema svog stalnog – rezidencijalnog župnika. Pogledamo li povijesni prikaz spomenute župe zaista je vidljivo da su križevački biskupi od osnutka ove župe očinski brinuli da Kašt ima vlastitog župnika. Župa sv. Antuna u Kaštu tijekom svoje duge povijesti imala je važnu ulogu u životu grkokatolika na području Zapadnog Žumberka, ali i susjedne Bele Krajine. Upravo su župnici iz Kašta od 1903. godine vršili duhovnu skrb za Žumberčane u Metlici i okolici, a povijesna povezanost Kašta i Metlike očuvala se do današnjih dana. Uzme li se u obzir povijesna važnost ove župe uz samu granicu sa Slovenijom potpuno je opravdano da se sada sve glasnije čuju pitanja zašto nema stalnog župnika. Objektivno govoreći zapravo nema niti jednog razloga da Kašt nema stalnog župnika. Nitko ozbiljan ovih dana ne može pronaći suvislo i razumno prihvatljivo objašnjenje zašto je tome tako. Naime RH iz svog Proračuna mjesečno izdvaja sredstva za plaću župnika u Kaštu, što znači da materijalno pitanje nije sporno. Objekt župnog dvora je obnovljen, a ima i zainteresiranih kandidata koji su voljni doći za stalno vršiti svećeničku službu u Kaštu. Pa što ili možda bolje pitati tko onda prijeći da naši mili Kaštani, vrijedni i marljivi uskočki sinovi, ne dobiju svog stalnog župnika? Postavlja se i jedno duhovno pitanje: kako će se jedna župa duhovno razvijati kada nema svog vlastitog duhovnika koji je svakodnevno prisutan među vjernicima, zajedno s njima moli i živi. Ne treba se stoga čuditi ako neka ovčica napuštena od svog pastira potraži zaklon kod susjednog pastira.