Žumberački vikarijat treba vjernike cjelovitog Evanđelja i moralne savršenosti

Žumberački vikarijat treba vjernike cjelovitog Evanđelja i moralne savršenosti

Žumberački vikarijat treba vjernike cjelovitog Evanđelja i moralne savršenosti

Tijekom Velikog posta pozvani smo kao vjernici Žumberačkog vijkarijata težiti višoj duhovnoj savršenosti. Produbljivati svoju vjeru u Isusa Krista koji je za nas podnio strašnu patnju. Na putu snaženje vjere u Krista i duhovnog usavršavanja mi nismo sami, vodi na Branitelj tj. Sveti Duh koji nas usmjerava prema svjetlosti Kristovoj i čuva nas od duševne tame. On, Sveti Duh, nas nosi kroz život i šalje na nas snagu da činimo dobro. Kao što je onda bio s apostolima tako je Utješitelj i danas sa nama. Mi od Njega molimo i posebnu pomoć istu onu koju je slao na apostole; da grade, a ne da ruše. Da bismo postigli duhovnu savršenost moramo biti kršćani cjelovitog Evanđelja i moralne savršenosti. Iako se oko nas obiteljski i građanski život sve temeljitije dekristijanizira, mi ne gubimo zbog toga snagu i vjeru da možemo mijenjati ono što nije savršeno. Pitamo se a što to mijenja svijet oko nas na bolje? Mijenja ga topao emauski kutak međuljudske dobrote i ljubavi. Više međusobne ljubavi i topline može pridonijeti potpunom duhovnom oporavku zajednice. Otvoriti se djelovanju Svetoga Duha put je kojim treba sigurno koračati u ovom Velikom postu.