Žumberački običaj nošenja svećeničke kamilavke

Žumberački običaj nošenja svećeničke kamilavke

Žumberački običaj nošenja svećeničke kamilavke

Starije fotografije, kao vjerni svjedoci vremana, ponekad nama mogu pomoći u razumijevanju obredne tradicije. Iako se danas na žumberačkim sprovodima više ne nose svećeničke kape ipak ostaje uspomena na vrijeme kada je ta tradicija u Zagrebu i Žumberku postojala. Ostala nam je sačuvana fotografija blage uspomene o. Ivana Đure Višoševića rektora Grkokatoličkog sjemeništa i župnika gornjogradske župe sv. Ćirila i Metoda koji na Mirogoju vodi žumberački sprovod. Vidljivo je da nosi specifičnu svećeničku bizantsku kamilavku koju su običavali nositi i drugi svećenici. Ona je malo niža od uobičajene kamilavke kakvu najčešće nose svećenici iz Crkava koje nisu u jedinstvu s Katoličkom crkvom. Kao istinski duhovnik i pravi Žumberčan rektor Višošević bio je vjerni čuvar tradicije stoga ga treba slijediti.