Žumberački krijes od samog početka bio je dio žumberačkog vjerničkog puka

Žumberački krijes od samog početka bio je dio žumberačkog vjerničkog puka

Žumberački krijes od samog početka bio je dio žumberačkog vjerničkog puka

U subotu 20. siječnja 2018. u sjedištu Matice hrvatske u Zagrebu na svečani način biti će obilježeno 40 godina od izlaženja Žumberačkog krijesa. Od samog početka izlaženja, dakle od 1978. godine, Žumberački krijes postao je dio žumberačkog vjerničkog puka. Kada se govori o Crkvi u Žumberku onda se podrazumijeva da je Žumberački krijes iznikao upravo iz žive zajednice vjernika koja se redovito okupljala u svojim crkvama. Sam naziv “krijes” već je sam po sebi dio žumberačke duhovne tradicije. U starija vremena paljenje krijesova u Žumberku bio je dio narodne baštine. Simbolično se palilo drvo kao vidljivi znak prekida sa svime što je loše u ljudskoj naravi. Vatra koja guta sve negativno zapravo je simbol svjetla i pobjede dobra nad zlom. Svaki upaljeni krijes značio je novu pobjedu i novi početak za zajednicu. Žumberački krijes upravo je tako doživljavan u posljednja četiri desetljeća od kako neprekinuto izlazi svake godine o blagdanu Božića. Žumberački godišnjak sa radošću čitaju svi stanovnici Žumberka, kao i svi oni koji su napustili svoj pradjedovski uskočki zavičaj. Velika obljetnica Krijesa prilika je da Uredništvo kaže hvala svim dragim čitateljima i podupirateljima. Riječ zahvale Uredništva neka ovih dana dopre do svakog našeg malog žumberačkog sela, neka ta riječ “hvala” preleti i preko velikog nam Oceana i dođe do naših milih žumberačkih sinova i kćeri u Americi i Australiji. Neka nas sve u domovini i iseljeništvu ogrije toplina dragog nam Krijesa.

Konačno, Žumberački krijes je ono što nas veže i spaja ma gdje god bili, tako neka bude i dalje.

Paljenje krijesa u Žumberku – selo Žamarije