Židovi pomalo otkrivaju povijesnog Isusa

Židovi pomalo otkrivaju povijesnog Isusa

Židovi pomalo otkrivaju povijesnog Isusa

U prošlosti su Židovi redovito zauzimali negativan stav prema Isusu. Danas mnogi židovski učenjaci zastupaju sasvim drugačije mišljenje. Moglo bi se kazati kako Židovi pomalo otkrivaju povijesnog Isusa. Sve je više onih koji otkrivaju Isusa kao čovjeka i kao Židova. Dakako vrlo su rijetki oni koji Isusa smatraju utjelovljenim Bogom. Prosječnom židovskom vjerniku nepojmljivo je da bi se vječni Bog utjelovio u vremenu i prostoru. Ipak u Izraelu je sve više knjiga židovskih autora koji pišu svoja djela o Isusu iz Nazareta. U školskim knjigama piše se o Isusu kao članu izraelskog naroda koji je bio vjeran Zakonu i Bibliji i židovskoj etici. Židovski povjesničar Martin Buber zapisao je kako “Isusu pripada časno mjesto u povijesti Izraela, mjesto koje se ne može opisati našim uobičajenim kategorijama. On je veliki sin Izraela”.  I dalje profesor Buber piše:” Čvrsto vjerujem da će židovska zajednica priznati Isusa i to ne samo kao veliki lik u svojoj religioznoj povijesti, nego i u kontekstu mesijanskog razvoja, koji se kroz tisućljeća proteže i konac je otkupljenja Izraela i svijeta. Ali vjerujem čvrsto da nećemo nikada priznati Isusa kao Mesiju, jer se to protivi dubokom značenju naše mesijanske stvranosti”. I Buberov učenik i povjesničar prof. Schalom ben Chorin kaže: “Isus je jedan od najgenijalnijih učitelja Zakona, koji s autoritetom višim od prijašnjih uči pounutrašnjenje Zakona”. I nastavlja: “Osjećam njegovu bratsku ruku, koja me zahvaća i poziva da ga slijedim. Nije to ruka Mesije, ali je ruka označena ranama. Nije to božanska ruka, nego ljudska, u kojoj je crtama urezana duboka patnja”. Te prof. Chorin zaključuje:” Vjera Isusa nas ujedinjuje a vjera u Krista nas razjedinjuje”. Vidljivo je dakle da Židovi, osobito povjesničari, u današnjem vremenu izražavaju stav o Isusu kao o moralnom Učitelju, prihvaćaju ga kao povijesnu osobu iz svog naroda ali ga ne priznaju utjelovljenim Bogom kao kršćani. Konačno vjerovati da je Isus iz Nazareta zaista utjelovljena Druga Božanska Osoba i obećani Mesija veliki je Božji dar.