“Zdrava vjera vidljiva je po kršćanskoj radosti”

“Zdrava vjera vidljiva je po kršćanskoj radosti”

“Zdrava vjera vidljiva je po kršćanskoj radosti”

Radost je zaštitni znak kršćana, i u boli i u teškoćama, rekao je papa Franjo tijekom mise u Kući svete Marte. Tužni kršćanin je nešto nemoguće, naglasio je istaknuvši da je Duh Sveti taj koji nas uči voljeti i ispunja nas radošću.

Isus, ističe Papa Franjo, prije Uzašašća govori o mnogim stvarima, no uvijek se zadržava na tri ključna pojma: „mir, ljubav i radost“. O miru Isus govori: „ne dajem vam mir kakvog vam svijet daje“, već mir zauvijek. O ljubavi je više puta izjednačivši zapovijed ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjemu, te prema Mateju 25, gotovo formulirao protokol temeljem kojeg ćemo svi biti suđeni. U današnjem Evanđelju Papa primjećuje, „Isus govori novu stvar o ljubavi, ne kaže samo ‘ljubite’ „već ostanite u mojoj ljubavi’“ (Iv 15,9-11).

„Kršćanin je pozvan ostati u Božjoj ljubavi, disati, živjeti od tog kisika, živjeti od tog zraka. Ostati u Božjoj ljubavi. I time zaključuje dubinu svog govora o ljubavi i ide dalje. Kakva je njegova ljubav? ‘Kako je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas’. Ova ljubav dolazi od Oca. Odnos ljubavi između Njega i Oca jest i odnos ljubavi između nas i Njega. A od nas traži da ostanemo u toj ljubavi koja dolazi od Oca“.

„Mir koji ne dolazi od svijeta, On ga daruje. Ljubav koja ne dolazi od svijeta, već od Oca“. Papa Franjo se zadržava na Isusovom poticaju: „Ostanite u mojoj ljubavi“. Znak „ostajanja u ljubavi Isusovoj“ jest – „čuvati Zapovijedi“. Nije dovoljno slijediti ih. „Kad ostajemo u ljubavi, Zapovijedi dolaze same, iz ljubavi“. Ljubav nas vodi ispunjenju Zapovijedi posve prirodno. Korijen ljubavi cvjeta u Zapovijedima. A Zapovijedi su poput niti koja tvori „lanac: Otac, Isus, mi“.

Franjo je tako skrenuo pažnju na radost: „Radost je zaštitni znak kršćanina. Kršćanin bez radosti – ili nije kršćanin, ili je bolestan. Nema druge! Njegovo zdravlje tu nije u redu. Kršćansko zdravlje. Radost! Jednom sam rekao da postoje kršćani koji izgledaju poput ukiseljene paprike… Vječno imaju takav izraz lica! I duša je tada takva, i to je ružno! To nisu kršćani. Kršćanin bez radost nije kršćanin. Radost je poput pečata kršćanina. I u bolima, i u nevoljama i u progonstvima“.

Podsjetio je da se za prve mučenike govorilo kako idu „na mučeništvo kao na svadbu“. Kršćanska radost čuva mir i ljubav. Radost, mir i ljubav: „tri riječi koje nam Isus ostavlja“. A tko stvara taj mir, ljubav, „tko nam daje radost? Duh Sveti“.

„Ono najveće što u svom životu zaboravljamo! Htio bih vas upitati, ali neću to učiniti, koliko se vas moli Duhu Svetomu? Nemojte dizati ruku… On je naš Veliki Zaboravljeni, Veliki Zaboravljeni! A On je dar, dar koji nam daje mir, uči nas voljeti i ispunja nas radošću. U molitvi smo pitali Gospodina: ‘Čuvaj svoj dar’. Molili smo Gospodina milost da čuva Duha Svetoga u nama. Neka nam Gospodin da tu milost: da uvijek sačuva Duha Svetoga u nama, Duha koji nas uči voljeti, ispunja nas radošću i daje nam mir“.

Izvor: www.it.radiovaticana.va