Započele kanonske vizitacije u Žumberačkom vikarijatu

Započele kanonske vizitacije u Žumberačkom vikarijatu

Započele kanonske vizitacije u Žumberačkom vikarijatu

U petak 1. srpnja 2022. započele su službene kanonske vizitacije u Žumberačkom vikarijatu. Tijekom srpnja i kolovoza obaviti će se vizitacija svi šesnaest župa kako bi se s početkom nove crkvene godine koja prema grkokatoličkom kalendaru započinje 1. rujna, pristupilo novom pastoralnom planu. Biskupski vikar o. Daniel Vranešić u tom smislu obavio je prvu kanonsku vizitaciju u župi Krista Kralja u zagrebačkom naselju Stenjevec. Mjesni župnik o. Ivan Grinišin upoznao je vikara sa stanjem pastorala u župi. S obzirom da na području Stenjevca, Gajnica, Španskog, Kustošije, Malešnice i okolnih naselja živi veliki broj grkokatolika potrebno je razmišljati da se za pastoralne potrebe vjernika na tom području izgradi nova grkokatolička crkva. Nakon službenog dijela vizitacije vikar je mjesnom župniku poželio uspjeh u daljnjem radu a zajednički su se poklonili pred relikvijama Časnog Križa koje se čuvaju u ovdašnjoj župi.