Zamirotočila ikona sv. Nikole čudotvorca

Zamirotočila ikona sv. Nikole čudotvorca

Zamirotočila ikona sv. Nikole čudotvorca

Bog iz vječnosti još je jedanput na vidljivi način potvrdio svoja velika djela. Ovih dana zamirotočila je ikona sv. Nikole čudotvorca. Blagoslov za mjesnu crkvu i općenito za sve vjerujuće kršćane dogodio se 24. srpnja 2019. u ukrajinskom selu Gnatovka u pokrajini Rivne. U domu vjernice Marije Rakitskaye na ikoni je primjećeno da iz očiju Sveca istječe miomirisno ulje – myro. O blagotvornom događaju vjernica je obavijestila nadležne crkvene vlasti. Izniman dar s neba sa radošću i dubokom zahvalnošću primljen u tamošnjoj eparhiji. Prema tradiciji, kada se Bog očituje po svojim svecima, kroz mirotočenje ikona, Crkva određuje da se pred ikonom služi akatist. Tako je i učinjeno a bogosluženju je nazočilo veliko mnoštvo vjernika. Mirotočenje ikona poseban je znak milosti za mjesnu Crkvu te je ujedno i poticaj na još veću zauzetost hijerarhije i vjernika na življenju Kristovog evanđelja.