Zaključak sa sastanka vikara i župana: ZA ŽUMBERAK SE MORA UČINITI VIŠE

Zaključak sa sastanka vikara i župana:  ZA ŽUMBERAK SE MORA UČINITI VIŠE

Na poziv zagrebačkog župana gospodina Stjepana Kožića sjedište Zagrebačke županije posjetio je žumberački biskupski vikar Milan Vranešić. Zagrebački župan i žumberački vikar razgovarali su o najvažnijim pitanjima koja se tiču Žumberka, a najviše je pažnje posvećeno daljnjoj izgradnji infrastrukture kojom bi se podigla i unaprijedila kvaliteta života svih stanovnika Žumberka. Na prvome mjestu vikar je istaknuo kako je za sve Žumberčane iznimno važno da Zagrebačka županija nastavi činiti sve što je u njezinoj mogućnosti kako bi se konačno asfaltirala dionica ceste od Sošica do Svete Gere, za koju su već postojala odobrena sredstva Vlade RH, ali su ih protuzakonito otuđili i preusmjerili pojedinci iz Hrvatskih cesta na izravnu štetu Žumberka i Zagrebačke županije. Cesta za Svetu Geru kada se konačno asfaltira neće dovodi na vrh Žumberačkog gorja samo lokalno stanovništvo već će ona biti na korist i svim stanovnicima Županije kao i onima koji ovo područje posjećuju iz drugih krajeva Hrvatske i inozemstva. Nadalje je vikar zamolio župana da se u Županiji  povede posebna briga i o ostalim neasfaltiranim cestovnim dionicama u Žumberku koje gravitiraju prema susjednoj republici Sloveniji, a koje se sada preko Europskih fondova mogu modernizirati i u potpunosti asfaltirati. Konkretno su navedene slijedeće dionice koje treba asfaltirati: Petričko selo- Grič- Kostanjevica (SLO), Sošice-Vodice-Blaževo Brdo –Šentjernej (SLO) i Gudalji-Popovići – Drage (SLO). Župan i vikar  u iznimno konstruktivnom razgovoru  dogovorili su kako će se uskoro osnovati posebna Koordinacija koju će sačinjavati predstavnici lokanih hrvatskih i slovenskih gradova i općina na čijem se terenu nalaze ceste koje treba osposobiti za promet. Ovlašteni koordinatori iz Hrvatske i Slovenije zajednički će na samom terenu Žumberka operativno pripremiti programe koje će zatim dalje proslijediti u EU Fondove.  Na kraju sastanka vikar je u ime Žumberčana zahvalio županu na svemu što je županija do sada učinila za revitalizaciju Žumberka.