Zahvalimo Gospodu za uspješnu pastoralnu 2018. godinu u našem Žumberačkom vikarijatu

Zahvalimo Gospodu za uspješnu pastoralnu 2018. godinu u našem Žumberačkom vikarijatu

Zahvalimo Gospodu za uspješnu pastoralnu 2018. godinu u našem Žumberačkom vikarijatu

Na kraju ove 2018. godine potrebno je osvrnuti se iza sebe i zabilježiti što će ostati u sjećanju svećenicima i vjernicima Žumberačkog vikarijata. Godina koja je na izmaku bila je posvećena obnovi Krsnog zavjeta. Svećenici vikarijata zajednički su organizirali veliko hodočašće u Solin gdje je u najstarijem hrvatskom svetištu služena liturgija po bizantskom obredu. Središnja proslava Godine obnove Krsnog zavjeta svečano je proslavljena krajem kolovoza u žumberačkom naselju Gabrovica gdje je tim povodom organizirana i velika obiteljska duhovna obnova. Iza proslave će u Žumberačkom vikarijatu trajno ostati zastava i lik Gospe Krsnog zavjeta koji će zajednicu vjernika trajno podsjećati na ovu godinu. Osim zajedničkih proslava na području Žumberačkog vikarijata posebno treba istaknuti i veliko hodočašće u Svetu Zemlju – Izrael koje je ostvareno na duhovnu korist cijele zajednice hrvatskih grkokatolika. U današnjem vremenu organizirati ovako zahtjevno hodočašće u kojem su sudjelovali vjernici s područja cijele Križevačke eparhije zaista zaslužuje posebnu pažnju i zahvalnost organizatoru. Pogledamo li što se tijekom 2018. godine događalo na pastoralnom planu u župama Žumberačkog vikarijata onda vidimo da su svećenici zabilježili lijepe rezultate. Tijekom godine u župama su održane prve pričesti, organizirano je niz župnih hodočašća u hrvatska svetišta, a župnici su se založili i za sve potrebniju karitativnu aktivnost među najpotrebitijima. Zahvaljujući sredstvima koja Republika Hrvatska izdvaja iz svog proračuna obnovljeni su i neki crkveni objekti, a posebno se ističu oni župnici koji su i bez sredstava koja im zakonski pripadaju iz proračuna RH, obnovili ili čak podigli nove objekte sami sa svojim župljanima i dobročiniteljima. Od ove godine Žumberački vikarijat bogatiji je za novog svećenika što je veliki blagoslov Neba za ovdašnju zajednicu. Svakodnevno svećenici Bogu Trojedinom upravljaju molitve da se na Božji poziv odazovu i novi mladići koji bi služili Bogu i narodu. Žumberačkom vikarijatu potrebni su novi svećenici koji će vjernicima iz dana u dan žarko prenositi Radosnu vijest. Ističući marljive i vrijedne svećenike koji doprinose izgradnji vikarijata potrebno je zahvaliti i svim onim aktivnim vjernicima koji su na bilo koji način tijekom 2018. godine doprinijeli napretku naših župa. Sjetimo se na kraju godine svih onih žena koje u tišini i skromnosti čiste i kite naše crkve, onih muževa koji zvone i brinu za okoliš, sve dječice koja ministriraju i pomažu župniku. Svi oni zahvaljuju na kraju godine riječi zahvale. Na završetku ove godine posebno želimo istaknuti kako je pred nama jedno novo vrijeme u kojem želimo obnoviti susrete mladih i ponovno oživjeti naše zajedništvo kroz svećeničke susrete i susrete naših dragih vjernika. Naš pogled sada je usmjeren na 2019. godinu koju smo posvetili Svetom Duhu. Odvažimo se i slobodno od Njega očekujmo pomoć u svojim pastoralnim aktivnostima.

Dođi Sveti Duše i u narednoj godini obnovi lice našeg Žumberačkog vikarijata.

Svim svećenicima, svećeničkim obiteljima, redovnicama i dragim vjernicima neka bude sretna i blagoslovljena Nova 2019. godina.