Vladika iz Užgoroda nedavno obilazio župe u Križevačkoj eparhiji

Vladika iz Užgoroda nedavno obilazio župe u Križevačkoj eparhiji

Vladika iz Užgoroda nedavno obilazio župe u Križevačkoj eparhiji

Grkokatolički vladika Milan Šašik iz Mukačevske eparhije u Užgorodu nedavno (24.3.2019.) je boravio na području hrvatske Križevačke eparhije. Vladika je posjetio grkokatoličke župe u Petrovcima i Rajevom selu gdje je sa tamošnjim župnicima obišao crkve i susreo sa sa vjernicima. U Rajevom selu biskup iz Užgoroda služio je liturgiju te je nakon bogoslužja od vjernika sakupljao novac za Ukrajinu.

Biskup Milan Sasik u Petrovcima ožujak 2019.