Vizitacija u župi Karlovac

Vizitacija u župi Karlovac

Vizitacija u župi Karlovac

U petak 12. kolovoza 2022. u grkokatoličkoj župi Uzvišenja sv. Križa obavljena je kanonska vizitacija. Biskupski vikar o. Daniel Vranešić na početku vizitacije u pratnji karlovačkog grkokatoličkog župnika protojereja stavrofora Željka Pajića obišao je župnu crkvu u kojoj se čuvaju relikvije sv. Ivana Zlatoustoga, sv, Bazilija i Sv. Atanazija. Prilikom obilaska crkvenih nekretnina vikar je izrazio veliko zadovoljstvo novoizgrađenim pristupnim putem koji povezuje hrvatsko nacionalno svetište sv. Josipa i grkokatoličku župu. Od sada mnogobrojni hodočasnici koji dolaze u karlovačko svetište preko dvorišta izravno mogu doći do grkokatoličke crkve koja se nalazi u neposrednoj blizini. Otvaranjem ovog puta i povezivanjem svetišta i župe otvaraju se mnoge mogućnosti vjernicima da bolje upoznaju istočni obred u Karlovcu. Vikar je nadalje obišao i novouređeno prizemlje župnog dvora u kojem je sada uređena i prostorija za druženje vjernika. Na kraju vizitacije vikar je župniku Željku i župnikovoj supruzi Tanji, kao i cijeloj obitelji, izrazio zahvalnost za posljednjih dvanaest godina požrtvovnog rada u karlovačkoj grkokatoličkoj župi.

Novouređeni pristupni put od svetišta sv. Josipa do grkokatoličke crkve u Karlovcu