Vizitacija u župama Pribić, Pećno i Mrzlo Polje

Vizitacija u župama Pribić, Pećno i Mrzlo Polje

Vizitacija u župama Pribić, Pećno i Mrzlo Polje

U petak 23. rujna 2022. obavljena je kanonska vizitacija u župama Pribić, Pećno i Mrzlo Polje. Biskupski vikar o. Daniel Vranešić i upravitelj sve tri župe o. Nenad Krajačić prilikom vizitacije razmotrili su i aktualno stanje u svakoj od župa. Na području župa nalazi se i veliki broj crkvenih objekata koji iziskuju značajna sredstva za održavanje. Na kraju kanonske vizitacije vikar je zahvalio o. Nenadu na trudu koji ulaže u vođenje sve tri župe. Obilaskom Pribića biskupski vikar završio je tromjesečnu vizitaciju župa Žumberačkog vikarijata. Na kraju vizitacija, koje su trajale od lipnja do rujna 2022., može se zaključiti da svećenstvo vikarijata savjesno i odgovorno radi među vjernicima na duhovnoj izgradnji cijele zajednice.