Više stotina sudionika Križnog puta na grobu mučenika dr. Ivana Šimraka u Grabru

Više stotina sudionika Križnog puta na grobu mučenika dr. Ivana Šimraka u Grabru

U subotu 15. ožujka u organizaciji Jaskanskog dekanata održan je tradicionalni Križni put po Žumberku. Osim rimokatoličkih župa Jaskanskog dekanata ove godine se Križnom putu pridružila i grupa vjernika iz jaskanske grkokatoličke župe Preobraženja Gospodnjeg na čelu sa župnikom o. Milanom Stipićem. Križni put na kojem se okupilo gotovo šest stotina sudionika započeo je kod crkve Svete Petke na Budinjaku, a zatim su vjernici krenuli dalje prema Danima i Kordićima gdje su se zaustavljali i molili u svakom mjestu po jednu postaju križnog puta. Prolazeći kroz sela grabarske župe kolona duga nekoliko stotina metara zaustavila se zatim još u selima Jelenići i Golubići moleći i ovdje predviđene molitve. Dolaskom u Grabar hodočasnici su se okupili ispred župne crkve sv. Ivana Krstitelja gdje je molitvu izrekao jaskanski rimokatolički župnik i dekan preč. Sjepan Rožanković. Prisutnima se zatim obratio žumberački biskupski vikar Milan Vranešić koji je kao domaćin pozdravio prisutne župnike iz Jastrebarskog, Draganića i Svete Jane te njihove župljane kao i vjernike  iz ostalih  župa Jaskanskog dekanata koji su također sudjelovali u ovom križnom putu. Vikar je prisutnom mnoštvu govorio o žumberačkim mučenicima koji su svojim životima posvjedočili vjeru u Kristu, posebno istaknuvši primjer o. Ivana Šimraka i vlč. Karla Ivančića, koji su bez ikakve krivnje ubijeni na najbrutalniji način, a što je najstrašnije, nakon tragedije im se pokušao i spomen zatrijeti. Nakon prikaza mučeničkog puta prisutni svećenici i vjernici uputili su se prema grobu svećenika i mučenika dr. Ivana Šimraka gdje je vikar izmolio molitvu, a zatim je jaskanski grkokatolički župnik protojerej Milan Stipić otpjevao na staroslavenskom jeziku dio panahide za upokoj duše jereja Ivana i svih hrvatskih svećenika mučenika. Nakon molitve okupljeni vjernici zadržali su se u Grabru na okrepi odakle su nastavili svoj molitveni hod prema Svetoj Jani gdje je i završio ovogodišnji Križni put.