Vikarijat planira Simpozij o Krajevnom pravu Križevačke eparhije tijekom 2014. g.

Vikarijat planira Simpozij o Krajevnom pravu Križevačke eparhije tijekom 2014. g.

U vikarijatskom Programu događanja za 2014. godinu među ostalim je predviđena i organizacija Simpozija o Krajevnom pravu Križevačke eparhije. Žumberački vikarijat organizacijom Simpozija želi pripomoći boljem razumijevanju crkveno-pravnih odredaba na području zapadnog dijela Križevačke eparhije odnosno Zagrebačke nadbiskupije. Simpozij je prije svega namijenjen grkokatoličkim i rimokatoličkim svećenicima, osobito župnicima i kapelanima koji djeluju u onim sredinama gdje na istom području žive katolici različitih obreda. Formiranjem novih grkokatoličkih župa u gradskim sredinama u posljednjim desetljećima nastala je i potreba za novim načinom pastoralnog djelovanja i skrbi za grkokatoličke vjernike u gradskim središtima. Pastoral župa istočnog obreda nije moguće kvalitetno obavljati bez izravne podrške svećenstva zapadnog obreda, stoga toj činjenici treba posvetiti više pažnje. Svećenici latinskog obreda također su u svom pastoralu suočeni s novom činjenicom postojanja grkokatoličkih župa u područjima tradicionalno latinske obredne tradicije. Uvažavajući sve činjenice, osnovni je zadatak predviđenog Simpozija još više produbiti međuobrednu suradnju lokalnog svećenstva koje se svakodnevno susreće sa vjernicima koji od njih traže odgovore na određena međuobredna pitanja. Simpozij osim službenog dijela predviđa i sastanke svećenika te razmjenu iskustava.  Potrebno je istaknuti kako su i biskupi Zagrebačke metropolije  u svom pastirskom pismu o „Međuobrednim odnosima“ potaknuli svećenike obaju obreda na produbljivanje znanja o međuobrednim pitanjima. Svakako je svima zajednički cilj uskladiti stajališta o međuobrednim temama te u konačnici zajednički djelovati u harmoniji i zajedništvu. Inicijativu o održavanju Simpozija, na kojem bi se moglo produbiti znanje o krajevnom pravu u Zagrebačkoj metropoliji, podržavaju mnogi svećenici.

cceo