Vikar

ŽUMBERAČKI BISKUPSKI VIKAR MILE VRANEŠIĆ

Vikar Mile Vranešić
Vikar Mile Vranešić

Žumberački biskupski vikar protojerej stavrofor Milan Vranešić na službi je u Križevačkoj eparhiji od 1977. godine. Uz pomoć blage uspomene rektora Ivana Pavkovića 1978. godine pokreće godišnjak Žumberački krijes koji od tada do danas redovito izlazi svake godine.

Tijekom svoje dosadašnje službe upravljao je župama:
– Mrzlo Polje
– Pećno
– Kalje (rkt.)
– Karlovac
– Pribić
– Drage
– Metlika
– Kašt
– Stojdraga
– Grabar

U jednom mandatu obavljao je službu Žumberačkog dekana (protoprezbitera).
Žumberačkim biskupskim vikarom (sinđelom) imenovan je 6. listopada 2009. godine.

CRKVENO PRAVO O VIKARU (SINĐELU)

Zakonik kanona Istočnih Crkava (Codex canonum Eclesiarum Orientalium) u kanonu 250. određuje: „ Protosinđel i sinđeli prezbiteri, dok im traje zadaća, imaju povlastice i oznake prvog dostojanstva poslije biskupskog(ZKIC, str. 137).
Sukladno ovim pravnim odredbama potvrđenim od Rimskog prvosvećenika (18.X. 1990.) prilikom služenja svetih liturgija vikar (sinđel) uvijek stoji prvi s desne strane do biskupa.
Kanon 248 – §2 određuje: „ Protosinđelu i sinđelima na području njihove mjerodavnosti pripadaju i stalne ovlasti koje je Apostolska Stolica dala eparhijskom biskupu, a i izvršenje otpisa Apostolske Stolice ili patrijarha, osim ako je izričito drugačije određeno ili ako je eparhijski biskup izabran zbog svoje prikladnosti“ (ZKIC, str. 137).

Prvi vikar