Vikar moli, posti i okuplja

Vikar moli, posti i okuplja

Vikar moli, posti i okuplja

U Žumberku se od pamtivijeka sa posebnim poštovanjem gleda na duhovne oce. Jedan stari ugledni Žumberčan koji je u Mrzlopoljskoj župi dugo vršio dužnost crkvenjaka svjedočio je kako su stari svećenici mnogo postili i molili. Zbog toga ih je narod poštovao i cijenio. Svećenici su pak međusobno održavali bratske veze. Redovito su se družili, pa i onda kad je snijeg u Žumberku napadao “do pasa”. O tim lijepim svećeničkim susretima svjedoče nam i zapisi u starim župnim spomenicama. Kako čitamo stari je običaj bio da se žumberački župnici sa svojim suprugama i djecom okupljalju u Grabru na blagdan sv. Nikole. Druženje je uz post i molitvu veoma važno za duhovni rast svake Bogu posvećene osobe. Susreti svećenika mogu biti bazirani na prijateljskoj bazi ili pak na službenoj. Najčešće za prijateljsko druženje nije važan službeni poziv niti sam naslov koji poziva na susret jer je osnova druženja neslužbena. U drugom slučaju, kada se sazivaju službeni susreti važno je poštovati proceduru. Tako sukladno kanonskim odredbama vikar saziva svećenstvo vikarijata najmanje četiri puta godišnje. Naš pokojni vikar Ivica Pavković bio je zaista uzor u okupljanju svećenika. Kao brižni otac kad okuplja svoje sinove tako je i vikar Pavković okupljao žumberačko svećenstvo. Iako neki u to vrijeme nisu imali ni vlastiti automobil ipak su se rado odazivali pozivu vikara na sastanak, jer je službeni sastanak uvijek značio zapravo susret sa dragim prijateljima i ugodan boravak u bratskom svećeničkom okruženju. Gledajući duhovnim očima za primjer treba uzeti Isusa i njegove apostole. Isus voli društvo. Stalno je u zajedništvu sa svojim učenicima. Sad ga vidimo u Hramu, sad na livadi, pa opet na nekom mjestu gdje se okupljaju ljudi. Voli on i žestoko raspravljati s hramskim svećenicima, pa i ukoravati visokodostojnike. Ali sve to čini iz ljubavi. Kao što Isus okuplja oko sebe apostole tako i vikar okuplja oko sebe svećenike. U tom smislu vikar Pavković zaista nam je predao divan primjer žumberačke tradicije okupljanja svećenika koji nasljedujmo u zajedništvu uzajamne ljubavi.