Uzdignućem spomendana sv. Marije Magdalene na razinu blagdana papa Franjo potvrdio tradiciju kršćanskog Istoka

Uzdignućem spomendana sv. Marije Magdalene na razinu blagdana papa Franjo potvrdio tradiciju kršćanskog Istoka

Uzdignućem spomendana sv. Marije Magdalene na razinu blagdana papa Franjo potvrdio tradiciju kršćanskog Istoka

“Prema izričitoj želji pape Franje, Zbor za bogoštovlje i sakramentalnu stegu objavio je novi dekret s kojim se slavlje sv. Marije Magdalene, dosada obavezni spomendan, uzdiže na razini blagdana u Općem rimskom kalendaru”. Tim je riječima prije dva mjeseca u Vatikanu objavljena vijest o odredbi Svetog Oca da se spomendan sv. Marije Marije Magdalene uzdigne na razinu blagdana. U Godini milosrđa papa Franjo donio je odluku kojom se pažnja vjernika usmjerava na osobu Marije Magdalene prema kojoj je Isus iz Nazareta pokazao osobito milosrđe. Poimanje osobe Marije Magdalene u teološkom smislu nije bilo identično na Istoku i Zapadu, stoga je nedavna odluka Svetog Oca korak bliže istočnoj teološkoj misli koja je Mariju Magdalenu oduvijek nazivala “isapostolos” (jednaka apostolima). U zapadnoj teološkoj misli sve do prije dva mjeseca Marija Magdalena je poimana prvenstveno kao grešnica koja se obratila, i prema takvom shvaćanju nije mogla biti “ravna apostolima”. Novim dekretom zapadna teološka misao potpuno se približila istočnoj. Naime istočni crkveni oci od najranijih vremena smatrali su Mariju Magdalenu ravnu apostolima, jer je upravo ona apostolima donijela vijest o Isusovom uskrsnuću. Ona je stajala u blizini kada su Isusa razapinjali (Mk 15,40) i bila je prisutna kod polaganja Isusovog tijela u grob (Mk 15,47). Međutim najvažnije je da je doživjela osobni susret sa uskrslim Isusom. Jedan je detalj tu veoma važan. Kad je došla do groba vidjela je da je grob prazan. Njezina je reakcija bila razumska i učinila je ono što bi svaki čovjek u takvoj situaciji napravio. Upitala je prvog Čovjeka kojeg je vidjela nije li on uzeo tijelo Isusovo., mislila je da je to vrtlar. Nije ni pomišljala da bi mrtav Isus bio opet živ. I tu se događa izniman trenutak koji i danas snaži našu vjeru. Uskrsli ju blago pogleda i naziva je imenom;  Marijo! “Ona se okrene te će mu hebrejski Rabuni- što znači Učitelju” (Iv 20,15). Koje li radosti u ovom susretu, može li se uopće ikojim riječima opisati što je u duši u tim trenucima osjećala?  Svojim vlastitim očima Marija Magdalene vidjela je Uskrslog. Nakon tog događaja odlazi apostolima i govori im ” Vidjela sam Gospodina”. Vjerojatno su je apostoli u čudu gladali kad im je rekla da je vidjela živog Isusa kojeg su prije tri dana mrtvog položili u grob. Kasnije su se i sami uvjerili da govori istinu. Marija Magdalena, navjestiteljica Radosne vijesti samim apostolima, kasnije je otputovala u Efez gdje je svjedočila o onome što je doživjela u Jeruzalemu. Nakon njezine smrti tamošnji kršćani dostojno su je sahranili a njene svete moći 890. godine prenesene su u Carigrad. Jedan mali dio njezine desne ruke ostao je sačuvan do dan danas i nalazi se u manastiru Simenopetra na Svetoj Gori u Grčkoj. Ona koja je imala nebeski blagoslov da gleda Uskrsloga neka i nama pomogne da osnažimo svoju osobnu vjeru.

Mali dio desne ruke sv Marije Magdalene koja je vlastitim očima vidjela Uskrslog Isusa
Mali dio desne ruke sv. Marije Magdalene koja je vlastitim očima vidjela Uskrslog Isusa
Biskupi i svecenici u Grckoj iskazuju posebno stovanje mociju sv Marije Magdalene
Biskupi i svećenici u Grčkoj iskazuju posebno štovanje moćiju sv. Marije Magdalene
Grcki episkopi ispred mociju sv Marije Magdalene
Grčki episkopi ispred moćiju sv. Marije Magdalene
Dragocjeni relikvijar manastira Simenopetra sa Atosa u kojem se nalaze relikvije sv Marije Magdalene
Dragocjeni relikvijar manastira Simenopetra s Atosa u kojem se nalaze relikvije sv. Marije Magdalene