Uz blagdan Usekovenija – budi neustrašiv kao Ivan!

Uz blagdan Usekovenija – budi neustrašiv kao Ivan!

Uz blagdan Usekovenija – budi neustrašiv kao Ivan!

U subotu 29. kolovoza sveta Crkva slavi blagdan Glavosijeka svetog Ivana Krstitelja ili Usekovenije. Iz svetog Evanđelja znamo da je Ivan Krstitelj oko sebe okupljao mnoštvo onodobnih vjernika koji su zbog njegova moralnog života dolazili u pustinju ne bi li tu u njegovoj blizini osnažili svoju vjeru i moral. Nije se on bojao kojekakvih ovozemaljskih moćnika, bio je neustrašiv propovjednik koji je javno upozoravao na nemoral javnih ličnosti. Nije ti dopušteno imati ženu svog brata – ukoravao je kralja Heroda. Nije ti dopušteno prikrivati one koji čine nemoralne stvari i drugima nanose patnju– zagrmio bi danas Sveti Ivan određenim pojedincima. Pokaj se i ne podupiri naočigled i dalje nemoral! To bi poručio neustrašivi Ivan. Ali treba znati da istina Ivanova boli više od udaraca. Prozvati pred svima neku “ličnost” za nemoral nije mala stvar. To može učiniti samo hrabar, ali iznad svega duhovan čovjek kojemu nije stalo do ovozemaljskih stvari i titula. Nije to shvaćala ni uboga Herodijada, koja je mislila da će fizičkim uklanjanjem Ivana riješiti svoj problem. Toliko je mrzila Ivana Krstitelja i njegovo propovijedanje da je i nakon što mu je odsječena glava jezik probadala nekakvom iglom. Uzalud, ni to ju nije spasilo da povijest o njoj dadne svoj sud – bila je i ostala nemoralna ličnost, a Ivan se i nakon svoje smrti proslavio kod Gospoda. On nam daje snagu da se odupremo sijačima nemorala u našoj sredini koji, mora se priznati, neumorno rade. Neustrašivo kao Ivan svjedočimo za onoga za kojeg Preteča reče: “On u ruci svojoj drži lopatu da očisti gumno svoje i sakupi pšenicu u žitnicu svoju. Pljevu će, naprotiv, sažeći, ognjem neugasivim” (Lk 3, 17). Prema tradiciji dio glave Ivana Krstitelja Preteče Gospodnjeg nalazi se u Damasku, a dio u Amijenu u Francuskoj. Na blagdan Usekovenija sveta Crkva preporuča jednodnevni post.