Uskrsnuo je Krist i vlada život

Uskrsnuo je Krist i vlada život

Ako je netko pobožan i ljubi Boga, neka se okrijepi na ovom divnom i svjetlećem plamenu. Ako je netko dobar sluga, neka uđe dobre volje u veselje svog Gospodara. Ako se netko pri postu izmučio, neka sada primi svoju nagradu. Tko je radio od prve ure, neka danas primi svoju zaradu. Tko je došao nakon treće ure, neka slavi sa zahvalnošću. Tko je tek nakon šeste ure stigao, neka ne bude opterećen sumnjom, jer on neće ništa izgubiti. Tko je nedostajao do devete ure, neka odvažno pristupi, bez straha. Ako je netko tek u jedanaestu uru došao, ne treba zbog svoje tromosti strahovati. Jer Gospod je velikodušan, on prima zadnje isto kao i prve. On krijepi one koji su u jedanaestu uru došli isto kao i one koji su od prve ure radili. Prema onima koji su zadnji došli on je milosrdan, a s prvima odnosi se prijateljski. Jer jedne on obraduje, a drugima ne uskraćuje njihove darove. On uzima djela, ali gleda također i volju. On cijeni djela, ali i hvali odluke. Idite, dakle, svi u veselje našeg Gospodina. Prvi i zadnji, primite nagradu. Siromasi i bogati, veselite se zajedno. Uzdržljivi i nemarni, častite dan. Vi koji ste postili i koji niste, veselite se. Stol je bogato postavljen, uživajte od toga svi… Okrijepite se na gozbi vjere. Primite svi od bogatstva milosrđa. Neka nitko ne oplakuje svoje siromaštvo, jer se Kraljevstvo Božje za sve ukazalo. Neka nitko ne oplakuje svoje grijehe, jer iz groba zrači oproštenje za sve. Neka se nitko ne boji smrti, jer nas je oslobodila smrt Otkupitelja. Uništio je smrt On koji je od nje bio zagrljen. Oteo je paklu plijen On koji je sišao u nj. On je okusio gorčinu, jer je ona okusila njegovo tijelo. Izaija je pretskazao: „Podzemlje je bilo puno gorčine kada te je pod zemljom srelo“. Puno gorčine bilo je, jer je bilo satrto. Puno gorčine bilo je, jer je bilo ubijeno. Puno gorčine bilo je, jer je bilo uništeno. Uzelo je tijelo i stajalo nasuprot Bogu. Uzelo je od zemlje i susrelo je nebo. Uzelo je što je vidjelo i propade od onog što nije vidjelo. Smrti, gdje je žalac tvoj? Paklu, gdje je pobjeda tvoja? Krist je uskrsnuo i ti si propao. Uskrsnuo je Krist i pali su demoni. Uskrsnuo je Krist i vesele se anđeli. Uskrsnuo je Krist i vlada Život. Uskrsnuo je Krist i mrtvi više nisu u grobu. Jer Krist je uskrsnuo od mrtvih i bio je prvak onih koji su usnuli. Njemu neka je čast i moć u vjekove. Amin.

Uskrsni govor sv. Ivana Zlatoustog

Uskrs