Uređenje platoa ispred župne crkve u Kaštu

Uređenje platoa ispred župne crkve u Kaštu

Uređenje platoa ispred župne crkve u Kaštu

Ispred župne crkve sv. Antuna Pustinjaka u žumberačkom naselju Kašt uređuje se plato. Do sada je izgrađen novi potporni zid i pristupne stepenice. U suradnji sa Gradom Ozljem i nadležnim institucijama planira se potpuna obnova cijelog prostora oko župne crkve. Radovi se odvijaju prema predviđenom planu, a daljnje aktivnosti na uređenju prostora ovisit će o prilivu sredstava.