Uoči Velikog petka zamirotočili ručni križevi – Gospod je s nama

Uoči Velikog petka zamirotočili ručni križevi – Gospod je s nama

Uoči Velikog petka zamirotočili ručni križevi – Gospod je s nama

Uoči Velikog petka kada ćemo u sabranosti duha obilježiti trenutke najveće Isusove patnje i same Njegove smrti Bog iz vječnosti, kome slava, pokazao nam je da nismo sami. Na našu duhovnu radost u jednoj crkvi zamirotočili su ručni križevi. Križevi su nakon početka mirotočenja stavljeni na metalni pladanj koji se ubrzo ispunio miomirisnim uljem. Mirotočenje križeva uoči Velikog petka veliki je blagoslov za Crkvu jer je to nadnaravni događaj kojim Bog na vidljivi način daje svoj blagoslov vjernicima. Mirotočenje svetih predmeta daje mir i blagoslov. Pogledajmo metalne križeve iz kojih istječe miomirisno ulje, nije li to najveći dokaz Božanske svemogućnosti? Vjeruj, samo vjeruj Onome koji je raspet na križu u gradu Jeruzalemu i svaka teškoća će proći. Gospod je s nama.