U Velikom postu pohodimo naše bolesnike

U Velikom postu pohodimo naše bolesnike

U Velikom postu pohodimo naše bolesnike

Za vjernike Žumberačkog vikarijata u ponedjeljak 4. ožujka 2019. započinje Veliki post. Vrijeme je to u kojem su svi pozvani na post, molitvu i činjenje dobrih djela. U ovoj Godini Svetog Duha na osobiti način želimo pažnju posvetiti svima onima koji su potrebni naše pomoći. Stari, bolesni i nemoćni ove Korizme neka budu u središtu našeg djelovanja na području čitavog Žumberačkog vikarijata. Sveto Pismo nas na to poziva ovi riječima: “Ne zaboravi posjetiti bolesnika jer ću te za to ljubiti” (Sir 7,35). Sam Bog od nas traži da činimo konkretna djela milosrđa, da od Njega molimo zdravlje za sve naše bližnje. Sveto pismo nas poziva da molimo i za zdravlje svih ljudi i onih koji možda i ne pripadaju našoj obitelji, župi, vikarijatu ili eparhiji. “Bogu se moli jer on zdravlje daje” (Sir 38,6.12) potiče nas zapis Starog Zavjeta. Kao da Bog u ovoj Godini Svetog Duha traži od svih nas da se “približimo tuđoj boli”, da koristimo “riječ kao lijek”. Nikada ne smijemo zaboraviti da se sam Gospod očituje čovjeku kao onaj koji daruje čovjeku zdravlje. On sam kaže: “Ja sam Gospodin koji daje zdravlje” (Izl 15, 26) i opet: “Ja udaram i iscjeljujem” (Pnz 32, 39). Neka nas sve ovaj Veliki post potakne da u narednih četrdeset dana posjetimo bolesnike jer Gospod će svakoga od nas u Vječnosti pitati: Bijah bolestan i ne posjetiste me…