U sela će se dolaziti i kad ne bude stalnih stanovnika

U sela će se dolaziti i kad ne bude stalnih stanovnika

U posljednjih nekoliko godina zamjećuje se sve veći broj obnovljenih kuća na području istočnog Žumberka. U pojedinim selima župe Grabar na starim temeljima  podignuti su potpuno novi objekti. Takav lijepi primjer novogradnje koja se uklapa u prirodni ambijent  može se vidjeti u selima Jelenići, Pavkovići, Šimraki  i Višoševići i Grabarak. U najvećoj mjeri radi se o izgradnji objekata za odmor tzv. vikendicama, ali i o stambenim objektima u kojima se boravi i duže vrijeme. Osim toga na relaciji Gabrovica- Jelenići na glavnoj cesti obnovljeni su nedavno i objekti koji će u perspektivi poslužiti u gospodarske odnosno ugostiteljske svrhe. Činjenica da se na području istočnog Žumberka događa postepena obnova stambenih jedinica potiče nas da drugačije sagledavamo realnost koja je do prije svega nekoliko godina bila sasvim drugačija. Na temelju objektivnih pokazatelja (obnova kuća) sasvim je jasno da za sela istočnog Žumberka nastupa novo povoljnije razdoblje. Istini za volju, ne može se očekivati potpuni povratak života u sela grabarske župe preko noći ili u nekom kratkom vremenskom roku, ali ako se obnova nastavi ovakvim tempom, u realnom periodu od desetak godina većina objekata će služiti svojoj svrsi. Ovakve pozitivne trendove svakako pozdravlja i žumberačko svećenstvo koje sa narodom pokušava ostvariti napredak u kvaliteti života.  Na području istočnog Žumberka na žalost veliki problem i Crkvi i narodu predstavlja kontinuirana nebriga lokalnih vlasti oko asfaltiranja glavnih prometnica koje vode iz gradova prema selima. Konkretno radi se o neasfaltiranim glavnim cestama i to na dionici  Bukovac- Budinajak i na dionici  Gabrovica – Jelenići. Sporne dionice nalaze se u nadležnosti gradova Samobora i Jastrebarskog  u sklopu Zagrebačke županije.  Među političarima koji u konačnici odlučuju hoće li se ili se neće asfaltirati ove dionice najčešće se kao argument za neasfaltiranje koristila teza kako se ne ulaže u prometnice jer se ne obnavljaju stambeni objekti na spomenutom području kuda ceste prolaze. Obnova kojoj smo svi svjedoci i koja se vrlo lako može fotografski dokumentirati i objaviti u medijima u prah ruši desetljetnu negativističku propagandu koja je sustavno zaustavljala izgradnju prometnica u ovom dijelu Žumberka. Sada više nema razloga da Gradovi Samobor i Jastrebarsko ne asfaltiraju dvije glavne ceste koje povezuju urbana središta sa žumberačkim selima. Ukoliko zbog ograničenosti vlastitih proračuna Gradovi ne mogu izdvojiti sredstva za asfaltiranje mogu se obratiti za pomoć Županiji ili nadležnim Ministarstvima. Inicijativu ali i zakonsku proceduru za asfaltiranje ipak ne može voditi nitko osim jedinica lokalne samouprave tj. Gradova Samobora i Jastrebarskog. Ceste što skorije treba asfaltirati prvenstveno zbog domicilnog stanovništva koje svakodnevno putuje na posao u obližnje gradove, zbog djece koja također putuju u školu i u konačnici zbog ljubitelja prirode kojima bi se modernijom cestom olakšao dolazak u Žumberačko gorje. Nikome nije potrebno dodatno objašnjavati da bi asfaltirane ceste omogućile i brži plasman poljoprivrednih proizvoda prema  obližnjim gradovima. Konačno, ukoliko sela i ostanu  bez stalnog stanovništva, ipak će ostati vikendaši i u sela će se unatoč svemu dolaziti. Život dugoročno gledajući po sadašnjim pokazateljima obnove, suprotno određenim mišljenjima, ipak neće nestati sa ovog područja. Najbolji primjer za ovu tvrdnju daje nam selo Grabarak  u kojem već desetljećima nema stalnog stanovništva ali su ipak kuće obnovljene i vikendom su pune ljudi. Uistinu  lokalni političari u Samoboru i Jaski  više nemaju suvislog opravdanja da konačno ne pokrenu asfaltiranje glavnih cesta u istočnom dijelu Žumberka.

IMG_4420