U Samoboru priziv Svetoga Duha povodom početka nove školske godine

U Samoboru priziv Svetoga Duha povodom početka nove školske godine

U Samoboru priziv Svetoga Duha povodom početka nove školske godine

U nedjelju 4. rujna 2016. godine povodom početka nove školske godine u samoborskom grkokatoličkom Duhovnom centru Praoca Abrahama odslužen je priziv Svetoga Duha. Uoči početka nastave u Samoboru su se okupili učenici koji pohađaju grkokatolički vjeronauk kako bi liturgijom i molitvom Svetome Duhu započeli novu učeničku godinu. Uz učenike prizivu Svetoga Duha prisustvovali su i roditelji, a ove godine molitvi uoči početka nove školske godine prisustvovao i ovdašnji župljanin prof. Miroslav Severović. Zajednička molitva učenika i profesora na početku novog obrazovnog ciklusa poticaj je na daljnji rad na razvoju grkokatoličkog vjeronauka u župama Žumberačkog vikarijata. Od slijedećeg tjedna u župama započinje redovito održavanje župnog vjeronauka, osobito za prvopričesnike. Ovim putem pozivaju se roditelji da svoju djecu dovode na sate župnog vjeronauka u svoje matične grkokatoličke župe u terminima koje odrede nadležni župnici.