U Rimu je do danas ostao sačuvan komadić plašta Svetog Josipa

U Rimu je do danas ostao sačuvan komadić plašta Svetog Josipa

U Rimu je do danas ostao sačuvan komadić plašta Svetog Josipa

Sveta Crkva 19. ožujka proslavlja blagdan Sv. Josipa. Sveti Otac posvetio je ovu crkvenu godinu upravo zaručniku Presvete Bogorodice. Malo je poznato da se u rimskoj bazilici sv. Anastazije (pokraj Circusa Maximusa) čuva jedinstvena relikvija – komadić plašta Svetog Josipa. Taj ogrtač Isusovog hranitelja donio je u Rim u 4. stoljeću sv. Jeronim. Komadić plašta Sv. Josipa pohranjen je u zlatom relikvijaru optočenom dragim kamenjem. Relikvijar nije stalno izložen na štovanje već se prema odredbi crkvenih vlasti iznosi pred vjernike povremeno u posebnim prigodama. Život Sv. Josipa bio je miran i tih, tako se i njegov časni plašt štuje u skrovitosti i tišini. Molimo Svetog Josipa da moli za sve nas i za našu hrvatsku Domovinu čiji je on nebeski zaštitnik.

Plašt Sv. Josipa u-zlatnom relikvijaru optočen dragim kamenjem
Relikvijar s komadićem plasta Sv. Josipa u rimskoj crkvi sv. Anastazije